• Jaap van den Broek

Twee voorkeursvarianten nieuwe sporthal

SOEST De nieuwe sporthal komt naast het huidige complex aan sportboulevard de Engh, als het aan het college ligt. De vraag is nu: komt het op de parkeerplaats aan de drukbewoonde voorzijde, of aan de rustige achterzijde? Variant twee lijkt het minst problematisch.

Meetwerk door de gemeente afgelopen zomer wees uit dat een nieuwe sporthal qua afmetingen past op het terrein van sportboulevard de Engh. Dat zou zelfs op zeven verschillende manieren kunnen. Vijf daarvan vielen voor het college van burgemeester en wethouders al snel af, omdat er dan sprake zou zijn van het verdwijnen van bestaande functies zoals zwembad, sauna en fitness. Of het zou simpelweg te duur worden.

De twee varianten die over zijn gebleven werden woensdagavond aan de buurt gepresenteerd. De optie waarbij de nieuwe sporthal op het parkeerterrein schuin aan de voorzijde (bij de Dalweg) van het huidige sportcentrum is gedacht, stuitte op de meeste bezwaren bij de aanwezigen. De appartementenbewoners zien zich ineens geconfronteerd met een sporthal voor hun neus. ,,De buurtbewoners schrokken. Sommigen waren boos en voelden zich overvallen", aldus wethouder Harrie Dijkhuizen, die de presentatie gaf. ,,Maar anderen corrigeerden hen weer en wezen erop dat er nog veel te bespreken is en dat zij als bewoners bij het proces zijn betrokken."

Variant twee is aan de achterzijde van het complex, aan de kant van de Soesterengweg waar nu een deel van de zonneweide van het zwembad is. Rondom deze plek is veel minder bewoning. Maar ook hier zijn omwonenden tegen de komst van een sporthal, die hun rust zou verstoren.

Het college gaat de komende maanden broeden op een keuze voor een van de twee varianten. Tussen november en januari 2019 worden de varianten onderzocht op zaken als technische en financiële haalbaarheid, parkeren en consequenties voor de omgeving. Over hoe de nieuwe sporthal er van binnen en buiten uit komt te zien, wil de gemeente de omwonenden en de vertegenwoordigers van de sport en het onderwijs, na het onderzoek, actief mee laten denken.

Vooruitlopend op dat onderzoek lijkt de voorkeur nu naar 'de achterzijde' uit te gaan, al was het maar om het gros van de bewoners tegemoet te komen. ,,We gaan goed kijken hoe we de impact voor de buurt zo minimaal mogelijk kunnen maken", liet Dijkhuizen weten. Ondanks de soms felle protesten had hij de bijeenkomst met de bewoners ervaren als 'een prima avond' over een onderwerp 'dat even moet landen'.

Voor de Sport Federatie Soest maakt het niet uit welke variant het wordt. ,,De huidige accommodatie in Beukendal loopt op zijn eind en wij zijn blij dat er nu daadkracht wordt getoond", aldus voorzitter René van Hal van de sportfederatie. Dat de nieuwe sporthal maar een kleine en vaste tribune krijgt, omdat de huidige hal al een grote uitschuifbare tribune heeft, vindt hij acceptabel. "Maar we rekenen toch wel op een capaciteit van 300 plaatsen, want voor veel clubs wordt de nieuwe hal hun thuisbasis. Dan kan er voor wedstrijden met veel publiek naar de andere hal worden uitgeweken."

De voorkeurskeuze van het college wordt naar verwachting in maart 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

GEEN NIEUWE KANTINE Een tweede kantine voor alle verenigingen die hun thuisbasis gaan krijgen in de nieuwe kantine zit er niet in. De Sport Federatie Soest kan daar mee leven. Maar de huidige kantine moet wel 'groter en vooral gezelliger worden'.

De huidige kantine wordt gerund door Optisport. Dat contract loopt over ruim twee jaar af. Ongeveer gelijktijdig met de oplevering van de nieuwe hal. Wethouder Harrie Dijkhuizen ziet de mogelijkheid dat de sportverenigingen die de sporthal gebruiken dan ook gezamenlijk de kantine gaan uitbaten.

Dat laatste vindt ook de Sportfederatie Soest een goed plan. De belangenbehartiger van de Soester sportverenigingen kan zich vinden in het voornemen van geen tweede kantine. ,,Dat zou de hokjesgeest bevorderen en vergt veel investeringen", reageert voorzitter René van Hal van de sportfederatie. "Maar er moet wel een ruimte komen waar verenigingen kunnen samenkomen. Zoals voor bestuursvergaderingen."

De huidige kantine voldoet daarom niet volgens hem, en vereist een grondige verbouwing. ,,We moeten de uitdaging aangaan om de kantine vanuit de sporters invulling te geven. Het moet een honk worden voor de sporters. De kantine zal groter en vooral gezelliger moeten worden."