• Jaap van den Broek

Vangsttermijn bijna verstreken, das nog niet gevangen

SOESTERBERG Eén van de twee dassen die weg moeten van het landgoed Oude Tempel om daar woningbouw mogelijk te maken, is nog steeds niet gevangen. De termijn daarvoor loopt af op 1 december. Daarom heeft het gemeentebestuur de
provincie verzocht de pogingen om het dier te vangen te mogen voortzetten. Tegenstanders hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Stichting Das en Boom, die voor het vangen van de dassen is ingeschakeld en de dieren naar een nieuwe burcht nabij Rhenen verhuist, had al snel succes met de vangst van de eerste das. De tweede laat zich echter moeilijker vangen. De stichting
staat niet afwijzend tegenover het verlengen van de vangstperiode. Het is aannemelijk dat de dieren op de Oude Tempel een stelletje vormen. Ze willen de dieren dan ook samen op de nieuwe locatie uitzetten. Het gevangen dier kan bovendien niet eindeloos in quarantaine blijven.

VERTRAGING De dassen moeten weg voor twee woningbouwprojecten: de Groene Hoogte waarmee in fase 1 al een begin is gemaakt, en de Oude Tempel. De achtergebleven das zou zowel voor fase 2 van de Groene Hoogte als voor de Oude Tempel vertraging kunnen opleveren. Verlenging van de vangsttermijn heeft in ieder geval gevolgen voor de wandelaars voor wie het gebied nu gesloten is.

De hekken die rond het vangstgebied staan zullen bij toestemming door de provincie ook na 1 december blijven staan.