• Gemeente Soest

Voorkeurslocaties nieuwe sporthal bekend

SOEST Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor de nieuwe sporthal te realiseren aan de achterzijde van sportboulevard de Engh. Deze locatie komt als beste van de twee onderzochte locaties op het terrein naar voren in het uitgevoerde vervolgonderzoek naar haalbaarheid. In dit vervolgonderzoek is gekeken naar technische en financiële haalbaarheid, bereikbaarheid en parkeren, stedenbouwkundige inpassing en consequenties voor aanwezige functies op het terrein en in de directe woonomgeving. Indien de raad de voorkeurslocatie overneemt, werkt het college de inpassing van de hal op deze locatie de komende maanden verder uit.

Het college kiest voor een nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh omdat zij een locatie ambieert die meer biedt dan alleen een fysieke 'plek'. Sportfuncties dicht bij elkaar kunnen deelgebruik, efficiëntie, kruisbestuiving en innovatie stimuleren, én het geeft vorm aan een eenduidige hotspot voor sport in het Dalweggebied.

Uit het globale meetwerk dat werd uitgevoerd in de zomer van 2018 bleek al dat een nieuwe sporthal qua afmetingen past op het terrein van sportboulevard de Engh. De sporthal zou hier op zeven verschillende manieren een plek kunnen krijgen. Het college wees in november 2018 twee van de zeven varianten aan als 'geschikt voor nader onderzoek'.