• Lex van Lieshout

Vraagapp kan kwetsbare Soesters helpen

SOEST Soest schaft voor 20.000 euro een vraagapp aan waarmee kwetsbare inwoners dag en nacht de hulp van vrijwilligers kunnen inroepen.

Hans Veltmeijer

De vraagapp bestaat al elders in het land sinds oktober 2017, maar zal op maat worden gemaakt voor de Soester situatie. Dat vergt maximaal drie maanden. De app behelst zeven categorieën: koken, brieven, huishouden, computer en telefoon, openbaar vervoer, regels en wetten en overig.

INGEWIKKELD De vraag via tekst of spraak hierover komt binnen bij vijf vrijwilligers tegelijk. Pakt geen van deze vrijwilligers binnen drie minuten de vraag op, dan worden de volgende vijf vrijwilligers benaderd. Zo krijgen mensen die de samenleving ingewikkeld vinden snel en 24/7 antwoord op hun alledaagse vragen, stellen de ontwikkelaars van de app, de belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking (LFB) en de sociale onderneming 3 Times Impact.

De aanschaf van de nieuwe app is een besluit van het college van burgemeester en wethouders en wordt betaald uit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Dit gemeentelijke fonds bestaat sinds juli vorig jaar en is bestemd voor initiatieven op het gebied van zorg, zelfredzaamheid, participatie en veiligheid.

PROEF Het betreft een pilot, zegt wethouder Nermina Kundic. ,,We gaan hem een jaar gebruiken en dan bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn." De app is geschikt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, laaggeletterden, ouderen, jongeren uit de jeugdzorg die op eigen benen moeten leren staan en mensen met ernstige psychiatrische problemen.

De vraagapp moet soelaas bieden wanneer een begeleider van deze kwetsbare mensen niet beschikbaar is om te hulp te schieten of prangende vragen te beantwoorden. En zo stress en grotere problemen vermijden.

ZELFREDZAAMHEID Daarnaast ontlast de app mantelzorgers en de beroepskrachten, is de gedachte. Die hoeven niet meer hun kostbare tijd te besteden aan het beantwoorden van alledaagse vragen. Dit is vooral relevant in het licht van het verwachte toenemende tekort aan beroepskrachten in de hulpverlening de komende jaren. Dit levert volgens Soest ook een bijdrage aan de zelfredzaamheid en het langer thuis wonen (landelijk beleid) van eerder genoemde doelgroepen.