• Eempers

Vrijwilligers Hulpdienst bezoeken Kamp Amersfoort

SOESTERBERG Elk jaar bedankt de Stichting Hulpdienst Soesterberg haar vrijwilligers voor hun inzet met een middagje uit. Dit keer werd er gekozen voor een informatieve middag over een stukje geschiedenis in de omgeving. De vrijwilligers kregen een rondleiding in Kamp Amersfoort aangeboden.

Na een korte filmimpressie in het bezoekerscentrum namen de gidsen hun gasten mee naar buiten. Momenteel worden er veel werkzaamheden aan het kamp verricht, maar er bleek nog voldoende te zien en te vertellen, zodat de vrijwilligers zich een goede indruk konden vormen van de dagelijkse gang van zaken en de gruwelijkheden die in het kamp hebben plaatsgevonden. De aansluitende wandeling door de zonnige herfstbossen naar het monument 'De Stenen Man' was die middag geenszins een strafexpeditie.

Na afloop werd de middag voortgezet in hotel Oud Leusden, waar voorzitter Jan Wim Roozenbeek het lopende jaar onder de loep nam. Het aantal aanvragen bij de Hulpdienst blijft tot nu toe ongeveer gelijk aan voorgaande jaren; in 2018 was de dienstverlening van de hulpdienst tot nu toe bijna vijftig keer noodzakelijk. Het merendeel van de verzoeken betrof vervoer en begeleiding naar een ziekenhuis, fysiotherapeut of andere medische diensten. Daarnaast zijn enkele kleine klusjes uitgevoerd. Als burenhulp niet lukt, dan is de Hulpdienst Soesterberg buurman of buurvrouw.

Voor de meeste hulpvragen kan wel een vrijwilliger worden gevonden, maar structurele hulp lukt niet. In 2017 namen enkele vrijwilligers afscheid van de Hulpdienst, maar er meldden zich drie nieuwe vrijwilligers, zodat de meeste hulpaanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Alleen inwoners van Soesterberg kunnen hulp aanvragen of vrijwilliger worden bij de Stichting Hulpdienst. Dat kan door een telefoontje op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.30 uur naar telefoonnummer 035-6090014 of per mail naar hulpdienstsoesterberg@gmail.com met een omschrijving van het verzoek. Men wordt dan gebeld door de coördinator. Ook is er een website te vinden onder www.hulpdienstsoesterberg.nl