• Het Honk Soest

Wethouder: stemmingmakerij van Het Honk

SOEST Wethouder Jannelies van Berkel, tevens bestuursvoorzitter van BBS (de Sociale Dienst van Baarn, Bunschoten, Soest, kwalificeert het persbericht van het Honk als 'stemmingmakerij'. Het verhaal ligt veel genuanceerder, stelt zij, dan is gedeponeerd door de stichting die zichzelf heeft opgeheven.

,,Het Honk ondersteunt klanten van BBS bij het vinden van een betaalde baan. Het begeleidt mensen die relatief makkelijk weer aan het werk te helpen zijn. Het Honk is dan wel ontstaan als initiatief vanuit burgers (en dat is natuurlijk op zich prachtig) maar BBS betaalt het Honk wel 1500 euro per cliënt en is dus geen vrijwilligersorganisatie", aldus wethouder Van Berkel.

BBS heeft als opdracht om cliënten aan een baan te helpen of activeren. Als externe partijen, zoals het Honk, dat beter en kostenefficiënter kunnen, dan schakelt BBS dit soort partijen in. Als BBS dit zelf beter en goedkoper kan, dan is de opdracht van de drie gemeenten (Baarn Bunschoten en Soest) aan BBS om dat zelf te doen.

Er is dan ook, zegt Van Berkel,  uitdrukkelijk nooit sprake geweest van een leveringsverplichting aan het Honk, alleen een intentie. ,,We moeten gemeenschapsgeld tenslotte zo efficiënt mogelijk inzetten. En op dit moment kan BBS het type klanten dat het Honk begeleidde sneller en kostenefficiënter weer aan het werk helpen."

Volgens de wethouder droogt in de huidige situatie en het economisch klimaat het klantenbestand voor het Honk op omdat BBS dat beter zelf kan. ,,Uit een benchmarkonderzoek blijkt dat BBS betere ondersteuning biedt dan ooit."

BBS was volgens de verantwoordelijke wethouder wel met het Honk in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn voor andere vormen van dienstverlening, zoals het begeleiden van cliënten die moeilijker weer aan het werk komen.

,,De gesprekken daarover waren nog in volle gang. Het verbaast me dan ook hogelijk dat het Honk midden in die gesprekken zijn activiteiten staakt en daarbij BBS de spreekwoordelijke zwarte piet toespeelt. Ik zal het Honk uitnodigen voor een gesprek en wat mij betreft vindt dat gesprek zo snel mogelijk plaats."

Van Berkel vindt het spijtig dat het Honk op deze manier naar buiten is getreden, juist nu het - na de commotie rond de klokkenluider over vermeende misstanden bij BBS en het opstappen van wethouder Marcel Adriani - rustiger was geworden binnen de organisatie. In de omstandigheden waarin de medewerkers van BBS na alle slechte publiciteit keihard werken en de dienstverlening aan klanten centraal  blijven stellen, vind ik dit ongehoord."