• Pixabay

Gemeente treft ondersteunende maatregelen voor ondernemers

SOEST De gemeente heeft woensdag extra maatregelen getroffen voor lokale ondernemers. Deze gaan versneld in. Daarnaast heeft Liesa van Aalst, wethouder Economie, een open brief geschreven aan ondernemers in Soest. 

Naast de landelijke steun voor ondernemers, zijn er door de gemeente ook lokale maatregelen getroffen. Zo is er voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in hun betalingscapaciteit worden getroffen, de mogelijkheid tot tegemoetkoming. De dwanginvordering (herinnering, aanmaning en dwangbevel) is daarmee tot nader order opgeschort voor alle heffingen.

ONDERNEMERSFONDS Ook wordt er in 2020 geen besluit genomen over het instellen van een Ondernemersfonds. Ook is er de mogelijkheid voor winkeliers om de openingstijden te verruimen. Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag open van 07.00 uur tot 22.00 uur. Voor zondag geldt dat winkels vanaf 08.00 uur open mogen voor speciale doelgroepen. Voor regulier winkelend publiek mogen de deuren vanaf 10.00 uur open. De uiterlijke sluitingstijd is 18.00 uur. 

Tevens is er naar aanleiding van suggesties van ondernemers door het college besloten om tijdelijk de standplaatsvergunning versneld af te geven. Dit geldt voor ondernemers uit de voedingsmiddelenbranche die een standplaatsvergunning aanvragen.

SOESTER BEDRIJFSLEVEN Liesa van Aalst richt zich in een open brief tot de ondernemers van Soest: ,,De afgelopen dagen is gebleken dat de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus breed voelbaar zijn in het Soester bedrijfsleven. De horeca wordt hard geraakt door de noodzakelijke sluiting en de supermarkten en al het personeel draait overuren om de bezoekers in hun winkels veilig te ontvangen. De gevolgen beperken zich echter niet tot deze branches, iedereen heeft op enigerlei wijze hiermee te maken.'' De wethouder heeft naast Economie ook Werk en Inkomen, Sociaal domein, Toerisme en recreatie en Middelen in haar portefeuille. 

De gemeente beraadt zich ,,momenteel op extra aanvullende maatregelen.'' 

Voor overige maatregelen en nadere toelichting kan de website van gemeente worden geraadpleegd. Deze is te vinden via de link.