• Vincent Jannink

Proviciale hulp bij ontwikkelen 'middenhuurprojecten'

SOEST De provincie Utrecht heeft zeven projecten geselecteerd voor de Challenge Middenhuur. Deze challenge wil projecten helpen die zich richten op middenhuur te versnellen en optimaliseren. Daaronder zitten verschillende locaties in Soest die door RV&O en de gemeente Soest worden ontwikkeld.

,,Met externe expertise en intensieve begeleiding kunnen de projecten een stap verder zetten richting realisatie. Het zijn projecten van corporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Stec Groep is procesbegeleider van 'de challenge'", schrijft de provincie Utrecht.

De provincie heeft relatief weinig middeldure huurwoningen, terwijl er een groeiende behoefte is. Steeds meer huishoudens zijn aangewezen op deze vrije sector huurwoningen. Een hypotheek voor een koopwoning krijgen ze niet en voor sociale huur komen ze niet in aanmerking. Het doel van de challenge is om het aanbod van middenhuurwoningen te vergroten. Daarbij is het belangrijk dat de woningen ook echt geschikt zijn voor middeninkomens, met passende prijsniveaus en een kwalitatieve afwerking.

BEGELEIDING Van de twaalf aanmeldingen zijn zeven projecten geselecteerd door de jury. De komende maanden worden de projecten intensief begeleid door Stec Groep, de provincie Utrecht en externe experts. Begin 2020 maakt de vakjury tijdens een netwerkbijeenkomst de winnaar bekend.

De geselecteerde projecten zijn verschillend van aard: van concrete gebiedsontwikkelingen en transformaties tot markttoetsen voor corporaties en innovatieve ideeën voor het financieren van middenhuurprojecten, community building en doorstroming. Externe experts ondersteunen de projecten om concrete hick-ups weg te nemen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een anterieure overeenkomst, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het bij elkaar brengen van stakeholders.

Andere projecten die ondersteuning krijgen worden in Woerden, Houten, Utrecht en Stichtse Vecht uitgevoerd.