• Eempers

Zendamateur mag mast laten staan

SOESTERBERG Voor een al gerealiseerde zendmast bij een woning aan de Gemini in Soesterberg hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning afgegeven. De in 2015 zonder vergunning gerealiseerde mast verving toen de negen meter hoge sprietantenne die er al sinds 1997 stond. Met de nieuwe mast, waarvoor de gemeente aanvankelijk weigerde een vergunning af te geven waartegen de aanvrager, een zendamateur, met succes in beroep ging, is er volgens het college geen sprake van een grotere aantasting van de openbare ruimte dan met de oude mast.

Jan van Steendelaar

Het bouwwerk is ook niet onevenredig bezwarend voor omwonenden en doet dan ook geen afbreuk aan de rechten van anderen. Ook is aandacht geschonken aan onder meer de vormgeving van het bouwwerk en de aard van de omgeving. De huidige zendmast is weliswaar hoger dan die waarvoor in 1997 vergunning is verleend, maar het beeld in de omgeving is door deze nieuwe zendmast ten opzichte van de oude niet veel veranderd en is er geen verschil in beleving van de omgeving. Van de mast die er sinds 2015 staat heeft de aanvrager na overleg met de gemeente de lange zijantennes afgehaald.

De gemeente maakte met de aanvrager de afspraak dat hij bij de omwonenden zou peilen wat het draagvlak bij hen is voor de zendmast. Hij heeft een lijst met handtekeningen van omwonenden overgelegd. Geen van hen heeft problemen met de zendmast. Twee omwonenden hebben niet op het verzoek gereageerd.

De kans dat het verlenen van deze vergunning tot een ongewenst precedent kan leiden, vinden burgemeester en wethouders niet bijzonder groot, nu in de afweging expliciet het
draagvlak is meegewogen en het uitoefenen van zendamateurschap in de afgelopen jaren niet in populariteit is toegenomen.