• GoogleMaps

Zendmast zonder vergunning moet weg

SOESTERBERG Een bewoner van de Gemini moet de antennemast verwijderen die door zijn lengte prominent aanwezig en daardoor de openbare ruimte aantast, terwijl hij ook het uitzicht van bewoners van huizen ernaast belemmert. Ook de welstandscommissie is van mening dat de mast in strijd is met redelijke eisen van welstand.

In november 1997 verleende de gemeente een vergunning voor het plaatsen van een antennemast bij de woning. De mast is echter op enig moment compleet verwijderd en er is een nieuwe zendmast voor in de plaats gekomen. Voor deze nieuwe mast met deze afmetingen is een vergunning nodig. Deze is indertijd niet aangevraagd. Pas in juli 2017 is een omgevingsvergunning tot legalisering hiervoor aangevraagd, naar aanleiding van een handhavingsverzoek.

Het college van b. en w. wil de mast niet legaliseren, onder meer ook omdat andere bouwwerken (geen gebouw zijnde) achter de voorgevel van het hoofdgebouw niet hoger zijn dan twee meter. ,,De zendmast lijkt meer dan vijftien meter hoog te zijn'', aldus het college.

De in 1997 vergunde antenne was een sprietantenne die door zijn vorm min of meer tegen de achtergrond, gevel en lucht wegviel. Ook de impact op de openbare ruimte was beperkt. De huidige antenne is een compleet samengestelde mast met daarop een aantal antennes. De zendmast bestaat uit diverse delen die ingeschoven kunnen worden. De antennemast is door zijn lengte prominent aanwezig. Bovendien, zeggen b. en w., kan in een woonwijk door een dergelijke hoge antenne een gevaarlijke situatie ontstaan. Ook een reden waarom de gerealiseerde zendmast niet kan worden gelegaliseerd kan worden en dus moet verdwijnen.