• Pete Linforth Pixabay

Corona-virus: bel GGD voor vragen; bel huisarts bij klachten

SOEST Het corona-virus is de afgelopen weken steeds meer in het nieuws gekomen. Nu Nederland sinds vrijdagochtend ook besmette inwoners heeft, is dit het gesprek van de dag. Voor vragen over corona kan iedereen terecht bij de regionale Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD).

,,Wij houden de situatie goed in de gaten. Bij een melding van mogelijke besmetting gaan we naar de persoon toe en testen we of er sprake is van het corona-virus. Als dat zo is, wordt gehandeld volgens de landelijke richtlijnen, zoals ook in Tilburg is gebeurd. Ook gaan we na met wie degene in contact is geweest de afgelopen tijd", legt een woordvoerder van de GGD uit. Van verdere voorzorgsmaatregelen is momenteel nog geen sprake. ,,We zetten in op het informeren van zorginstellingen, gemeenten en ziekenhuizen, zodat zij voorbereid zijn. Vooralsnog is het niet nodig om meer te doen dan dat." 

ZIEKENHUIS In Meander Medisch Centrum is tot op er heden geen patiënt met (verdenking van) het coronavirus geweest, laat een woordvoerster weten. Er zijn wel mensen, met een afspraak op de poli, die bellen of het wel veilig is om naar het ziekenhuis in Amersfoort te komen. Dat is veilig, aldus de woordvoerster van Meander. Meander adviseert, conform het landelijk beleid, dat patiënten met klachten en een verdenking op een infectie met het nieuwe coronavirus (bijvoorbeeld door een verblijf in risicogebieden) zich eerst telefonisch bij de huisarts moeten melden. De huisartsen volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM. ,,Na een doorverwijzing door de huisarts zijn de SEH, poliklinieken en andere afdelingen van het Meander voorbereid op de diagnose en behandeling van patiënten met een mogelijke besmetting met het coronavirus. Hiervoor heeft het ziekenhuis in januari een speciaal draaiboek opgesteld."

In Meander zijn 32 gesluisde kamers ingericht op de verpleegafdelingen, en zijn er acht IC bedden met sluis. In totaal beschikt het ziekenhuis over 40 isolatiekamers. 

Als patiënten zich melden met symptomen van een mogelijke infectie met het nieuwe coronavirus of met longklachten, dan wordt eerst nagevraagd waar de patiënt precies geweest is in binnen- en buitenland en of er contact is geweest met patiënten met een coronavirusinfectie. Meander volgt daarbij de aanwijzingen van het RIVM en hun laatste casusdefinitie (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#3-casusdefinitie ). Sinds 24 februari is deze casusdefinitie naast China uitgebreid met Singapore, Zuid- Korea, Iran en enkele gemeenten in Noord-Italië.

Bij patiënten met een verdenking op een besmetting met het coronavirus kan in een overleg tussen de behandelend arts en de dienstdoende arts-microbioloog van Meander, diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet. Het onderzoek vindt plaats bij een van de daartoe uitgeruste laboratoria; waarschijnlijk kan aan het eind van week 10 ook in Meander de test uitgevoerd worden. Bij opname in Meander worden de patiënten in strikte isolatie verpleegd. Verplegend personeel, artsen en bezoekers nemen hierbij voorzorgmaatregelen om zichzelf te beschermen tegen een besmetting en om verspreiding te voorkomen. Binnen Meander is momenteel nog voldoende voorraad van beschermende materialen zoals mondkapjes. Hoeveel bedden er voor deze doelgroep klaar staan, is niet bekend gemaakt.

Meander volgt nauwgezet de instructies van het RIVM / LCI, die het landelijke beleid en de maatregelen communiceren. Medewerkers van Meander worden via werkoverleg, mail en het intranet op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Medewerkers wordt geadviseerd om de gebruikelijke handhygiëne en hoestdiscipline goed toe te passen. Dit betekent hoesten in een papierenzakdoek of in de elleboogplooi en de papierenzakdoek meteen weg te gooien. Ook wordt geadviseerd de handen regelmatig te wassen, zeker na hoesten, niezen of snuiten. Meander organiseert op dinsdag 3 maart voor medewerkers een informatieve lunchlezing over het Coronavirus.

LAATSTE STAND VAN ZAKEN Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert dagelijks op haar website de laatste stand van zaken in Nederland. Ook is daar uitgebreide informatie te vinden over het virus en worden tips gegeven. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met deze ziekte hebben koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten en kortademigheid. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Adviezen om verspreiding te voorkomen (RIVM):

1. Was je handen regelmatig 

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

3. Gebruik papieren zakdoekjes 

Meer informatie over het corona-virus is te verkrijgen bij RIVM, via tel. 030-2749111 en www.rivm.nl en via de regionale GGD, tel. 030-6086086. De informatielijn voor vragen over het coronavirus is vanmiddag geopend. Dat nummer is 0800-1351, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Label:

Coronavirus