• SEC krijgt kunstgras op het hoofdveld. Ook op veld 2 wordt kunstgras 'gezaaid', maar dat veld komt dan beschikbaar voor achterbuurman MHC Soest dat veel te krap in de jas zit.

    Ronald Kersten

Wellicht vierkunstgrasvelden in gemeente erbij

SOEST De gemeente laat mogelijk vier kunstgrasvelden aanleggen: bij MHC Soest, bij SEC, bij SO Soest en bij SEC.

Dat is de (voorlopige) uitkomst van intensief overleg met de sportclubs en de Sport Federatie Soest. Het hoofdveld van SEC wordt kunstgras. De club levert daarvoor veld 2 in aan MHC dat daar ook kunstgras krijgt. De accommodatie van SEC krijgt een opknapbeurt, Hees krijgt nieuwbouw en aan de Bosstraat en de Wieksloterweg worden nieuwe, ruimere parkeerplaatsen gerealiseerd. Het college besluit dinsdag of het dit voorkeursmodel in mei ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad.

De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving. Dit heeft een voorkeursoplossing opgeleverd waarvan het college denkt dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen en past binnen de politieke kaders. De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Om de verkeers- en parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen.

VELD SEC VOOR HOCKEY Het voorkeursmodel voor de sport zoals dat nu besproken wordt, stelt op basis van verschillende analyses voor om een voetbalveld van vv SEC om te vormen naar een hockeyveld ten behoeve van hockeyvereniging MHC. Voorstel is om het hoofdveld van vv SEC, dat nu een natuurvoetbalveld is, om te vormen naar een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen in principe het hele jaar door gebruikt worden. In dit voorkeursmodel krijgt de hockeyvereniging er dus een extra veld bij. De hockeyvereniging heeft al jaren een tekort aan hockeyvelden. Met deze omzetting wordt dit tekort verminderd.

Bij dit voorkeursmodel voor de configuratie van de sportvelden wordt in de plannen uitgegaan van renovatie van de kleedkamers van vv SEC en nieuwbouw van de kleed-club accommodatie van vv Hees. Daarnaast verkennen we samen met vv Hees de mogelijkheden om een nieuw kunstgrasveld te realiseren.

VERKEER Om de huidige ervaren verkeer- en parkeerproblematiek aan de Bosstraat te verminderen wordt ingezet op het realiseren van twee grote nieuw centrale parkeerplaatsen (in het model in het blauw weergegeven). Het huidige parkeerterrein bij SO Soest wordt hiertoe vergroot. Daarnaast is het idee om bij AV Pijnenburg een parkeerplaats te realiseren. Deze parkeerplek kan dan gebruikt worden voor de bezoekers van atletiekvereniging AV Pijnenburg en van honk- en softbalvereniging De Knickerbockers. Via een nieuw te creëren ingang via de Wieksloterweg zal het sportpark van De Knickerbockers dan te bereiken zijn.

GESPREKKEN Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de betrokken sportverenigingen over het hierboven weergegeven concept voorkeursmodel en bijhorende uitgangspunten. Ook wil de gemeente graag van direct omwonenden van de Bosstraat weten wat zij van het voorkeursmodel vinden. Op woensdagavond 27 maart organiseert de gemeente daarom een inloopavond voor de buurtbewoners om de plannen toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

De input uit de gesprekken met de betrokken sportverenigingen en de informatieavond voor de buurt betrekt het college bij zijn besluitvorming over een voorkeursmodel. De huidige planning is erop gericht dat het college dit besluit op 9 april neemt. Daarna biedt het college dit voorstel aan de gemeenteraad aan om het vast te stellen. Behandeling van de voorstellen door de gemeenteraad is voorzien op 16 (opiniërend) en 23 mei (besluitvormend). Als de gemeenteraad instemt met het voorkeursmodel dan wordt dit model nader uitgewerkt.