• De nieuwe gemeenteraad met burgemeester Rob Metz. Het aantal vrouwen in het politieke bestuur is toegenomen tot 12. De mannen zijn met 17 in de meerderheid.

    Gemeente Soest

Logische coalitie heeft creativiteit nodig

SOEST Links en rechts was er wel enige verbazing over de beoogde coalitie van GGS, VVD, D66 en CU/SGP. Maar zoals direct na de verkiezingen al in deze krant aangegeven is het gezien de uitslag van 21 maart de meest logische samenstelling.

Johan van Beek

Met respectievelijk 6 en 5 zetels zijn de twee winnaars GGS en VVD tot elkaar 'veroordeeld', al klinkt dat negatiever dan dat het is, omdat beide partijen in het verleden ook al goed samenwerkten. Om te voorkomen dat het college een allegaartje wordt, moest of D66 of Soest2002 (beide 3 zetels) aan boord worden getrokken. De laatste was geen reële optie, omdat de tegenstellingen tussen GGS en Soest20002 groot zijn. De kans zou bestaan dat Soest2002 en VVD naar elkaar toe zouden trekken en GGS zichzelf als grootste partij zou isoleren.

Uit het verslag van informateur Wim de Kam blijkt dat VVD deze optie evenmin voorstaat. Een college met GGS en Soest20002 brengt volgens de liberalen een te groot risico op instabiliteit met zich mee.

GEWICHT Daarom werd gekozen voor D66, dat twee zetels inleverde, maar met drie zetels nog altijd noodzakelijk gewicht meebrengt voor een solide raadsmeerderheid. De partij moest wel haar kandidaat-wethouder Marcel Adriani (in januari opgestapt wegens de BBS-affaire) terugtrekken. Een 'move' die op de verkiezingsavond al uit verschillende politieke hoeken gesuggereerd werd.

Het laatste stuk van de coalitietaart moest komen van een partij met twee zetels: CDA, GroenLinks, PvdA of CU/SGP. Na het bereiken van een historisch dieptepunt zocht CDA bescheiden een plek in de wachtkamer op. Om na D66 nog een verliezende partij voor het college te vragen, zou ook geen recht doen aan de verkiezingsuitslag en dus verdween CDA uit beeld en zal de partij - net als in 2006-2010 - niet deel uitmaken van het college.

BETROUWBAAR De keuze viel op CU/SGP, vooral omdat deze christelijke partij bekend staat als betrouwbaar en gewaardeerd wordt om haar altijd constructieve manier van samenwerken. Dat deed de fractie van de partij tot dusver altijd in de oppositie en mag ze nu als collegepartner gaan continueren.

Informateur Wim de Kam is getransformeerd tot formateur en zal naar verwachting nog deze en anders volgende week witte rook door de schoorsteen blazen. De vier nieuwe wethouders kunnen dan in mei worden geïnstalleerd.

Van hen zal creativiteit worden gevraagd. De Soester Eempolder is heilig. Tegelijk wil de coalitie senioren- en starterswoningen realiseren en het liefst met grote voortvarendheid. Grote uitdagingen liggen er op het gebied van het sociaal domein en de transitie van gas naar duurzame energievoorziening, maar ook burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.

Voor de nieuwe sporthal wordt ruimte gezocht op of direct naast de locatie Beukendal en in elk geval niet in Overhees. Ook ambieert het aanstaande college om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over het multifnctioneel gebruik van sportaccommodaties (zonder gedwongen fusies).