• Lex van Lieshout / ANP XTRA

'Beperkte stijging waterschapsbelasting'

SOEST Door naast investeringen scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging op de waterschapsbelasting beperkt. ,,Zo gaat een gezin in 2019 met een eigen woning gemiddeld 6 euro meer betalen (2,2 procent). Dit bedrag is gelijk aan de gemiddelde stijging landelijk", meldt het waterschap Vallei en Veluwe.

Ruim 16 miljoen euro is bestemd voor het op orde houden en brengen van de dijken. Dat is de basis om het gebied voldoende te beschermen tegen overstromingen. In 2019 wordt 37 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. ,,Het watersysteem in zowel de stad als in het landelijk gebied wordt robuuster gemaakt." Het zuiveren van het rioolwater voor 1,1 miljoen inwoners gaat onverminderd voort. ,,Rioolwater zien we als bron van grondstoffen. Daarom bouwen we onze rioolwaterzuiveringen om tot energie- en grondstoffenfabrieken. Zo dragen bij aan de circulaire economie en de energietransitie en leveren we een belangrijke bijdrage aan zowel de klimaatadaptatie als -mitigatie."

INZAGE Op 12 december stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelastingen volgend jaar. De ontwerpbegroting 2019 van het waterschap is 149 miljoen euro netto.
De ontwerpbegroting ligt van 26 november tot en met 10 december ter inzage via www.vallei-veluwe.nl. Inwoners zijn welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op 12 december om 14.00 uur bij te wonen (Steenbokstraat 10 te Apeldoorn). Ook is de vergadering via de internetsite live te volgen.